Voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 19.12.2018

Lees deze Gebruiksvoorwaarden (“algemene Voorwaarden”, “Gebruiksvoorwaarden”) zorgvuldig door voordat u de website (de “Service”), dat wordt beheerd door mokonocdn.com (“ons”, “we”, of “onze”).

Uw toegang tot en het gebruik van de Dienst is afhankelijk van uw aanvaarding van en overeenstemming met deze Voorwaarden. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot of gebruik van de Service.

Door de toegang tot of het gebruik van de Dienst stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het oneens bent met enig onderdeel van de voorwaarden dan kunt u geen toegang tot de Service.

Links Naar Andere Websites

Van onze Service kan koppelingen bevatten naar websites van derden of diensten die geen eigendom zijn van of gecontroleerd worden door LikeGift.de club.

LikeGift.de club heeft geen zeggenschap over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van een derde partij websites of diensten. U erkent verder en stemt ermee in dat LikeGift.de club is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerdelijk worden veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten beschikbaar op of via dergelijke websites of diensten.

We raden u aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van alle websites van derden of diensten die u bezoekt.

Beëindiging

We kunnen opschorten of beëindigen van de toegang tot onze Service onmiddellijk, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, voor welke reden dan ook, met inbegrip van, zonder beperking, indien u in strijd handelt met de Voorwaarden.

Alle bepalingen van de Voorwaarden die door hun aard moeten de beëindiging zullen overleven, met inbegrip van, zonder beperking, eigendom bepalingen, afwijzing van garantie, vrijwaring en beperkingen van aansprakelijkheid.

Disclaimer

Uw gebruik van de Dienst is op eigen risico. De Dienst wordt geleverd op een “ALS” en “ALS BESCHIKBAAR” basis. De Service wordt geleverd zonder garanties van enige soort, of uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk of het verloop van de uitvoering.

Toepasselijk Recht

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Staten, zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke bepalingen.

Ons onvermogen om een recht of bepaling van deze algemene Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van deze rechten. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar worden door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden van kracht blijven. Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze diensten, en vervangen de eventuele voorafgaande overeenkomsten, misschien hebben we tussen ons met betrekking tot de Service.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, aan te passen of te vervangen op elk moment deze Voorwaarden. Als in een revisie is het materiaal dat we zullen proberen om ten minste 30 dagen voorafgaand aan elke nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een wezenlijke verandering zal bepaald worden naar eigen goeddunken.

Door voortdurende toegang tot of gebruik van onze Dienst na deze herzieningen van kracht worden, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, dan moet u stoppen met het gebruik van de Dienst.

Contact met Ons op

Als u vragen hebt over deze Voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op.